POLICE STATIONS

OFFICER
DESIGNATION
OFFICE PHONE
MOBILE NO.
JALNA SUB DIVISION
--
SDPO Jalna
02482-220671
9623677736
Shri. S. R. Thombre
PI Sadar Bazar
02482-230400
9922928733
Shri. B. N. Pawar
PI Kadim
02482-220852
8605015929
Shri. B. S. Deshmukh
PI Taluka
02482-220650
9823657222
Shri. R. N. Shaikh
PI Badnapur
02482-261033
9892746101
Shri. Yogesh Gawade
PI Chandanzira
 
9823458000
Shri. M. V. Shaikh
PSI RDR
 
9823224751
BHOKERDAN DIVISION
Shri. I. T. Wasave
SDPO Bhokerdan
02485-244249
9823090273
Shri. S.M.Lohakare
PI Bhokerdan
02485-244210
9923695479
Shri. S. U. Patil
PI Jafrabad
02485-222213
9823204090
Shri. S. N. Mehtre
API Tembhurni
02485-226103
9823607799
Shri. K. M. Bidwe
API Hasnabad
02485-241233
9011125553
Shri. R.A.Talekar
API Paradh
02485-249233
9823498733
PARTUR DIVISION
R. V. Sonune
SDPO Partur
02484-221063
9823995001
Shri. Y.M.Bagul
PI Mantha
02484-270033
9823112681
Shri. M. P. Raut
PI Partur
 
9422740494
Shri.M.M.Patil
API Moujpuri
 
9922427836
Shri. P. P. Jadhav
API Asthi
02484-225333
7774059457
Shri. S. P. Kakade
API Sevli
02481-253233
9823258486
Shri. R. H. Shingne
PSI RDR
 
7350677070
AMBAD DIVISION
--
SDPO Ambad
02483-221555
--
Shri. R. B. Khanal
PI Ambad
02483-220029
8552817001
Shri. P.Y.Bangar
API Ghansawangi
02483-231033
9822533857
Shri. M.T.Surwase
API Gondi
02483-232033
9823721305
Shri. J. B. Puri
PSI RDR
 
9405461560
Smt. Archana Patil
API MSEB PS (Addl. Charge)
02482-236111
9028171354