POLICE STATIONS

OFFICER
DESIGNATION
OFFICE PHONE
MOBILE NO.
JALNA SUB DIVISION
Shri.Sachin Bari --
SDPO Jalna
02482-220671
9049872822
Shri. S. R. Thombre
PI Sadar Bazar
02482-230400
9922928733
Shri. B. N. Pawar
PI Kadim
02482-220852
8605015929
Shri.P.W.THREEBHUN
PI Taluka
02482-220650
9823067443
Shri. R.B.KHANAL
PI Badnapur
02482-261033
9637439100
Shri. Yogesh Gawade
PI Chandanzira
 
9823458000
Shri. M. V. Shaikh
PSI RDR
 
9823224751
BHOKERDAN DIVISION
Shri. I. T. Wasave
SDPO Bhokerdan
02485-244249
9823090273
Shri. D.N.CHOUDHARI
PI Bhokerdan
02485-244210
9823242777
Shri.N.T.Patil
PI Jafrabad
02485-222213
9823271517
Shri. S. N. Mehtre
API Tembhurni
02485-226103
9823607799
Shri.K.M.Bidwe
API Hasnabad
02485-241233
9011125553
Shri.Bhagvat
API Paradh
02485-249233
8552003000
PARTUR DIVISION
S.S.WALKE
SDPO Partur
02484-221063
8390201082
Shri. R.N.SHAIKH
PI Mantha
02484-270033
9822137009
Shri. R.T.RENGE
PI Partur
 
9823514556
Shri.M.M.Patil
API Moujpuri
 
9922427836
Shri.
API Asthi
02484-225333
Shri. B.K.BALAIYA
API Sevli
02481-253233
8087818699
Shri. R. H. Shingne
PSI RDR
 
7350677070
AMBAD DIVISION
R.V.SONUNE
SDPO Ambad
02483-221555
9823995001
Shri.D.K.SHEKLE
PI Ambad
02483-220029
9823366997
Shri. Lohakare
PI Ghansawangi
02483-231033
9923695479
Shri. M.T.Surwase
API Gondi
02483-232033
9823721305
Shri. J. B. Puri
PSI RDR
 
9405461560
Smt. Suryawanshi
API MSEB PS (Addl. Charge)
02482-236111
9860238576