POLICE STATIONS

OFFICER
DESIGNATION
OFFICE PHONE
MOBILE NO.
JALNA SUB DIVISION
SUDHER KHELDKAR
SDPO Jalna
02482-220671
9423145361
Shri.SANJAY DESHMUKH
PI Sadar Bazar
02482-230400
9823097146
Shri.LOHAKARE
PI Kadim
02482-220852
9923695479
Shri.SHINGARE
PI Taluka
02482-220650
9881230341
Shri.GONDKAR
PI Badnapur
02482-261033
9552869100
Shri.KOUTHALE
PI Chandanzira
02482-220100
9403501845
Shri.----
PSI RDR
 
-----
BHOKERDAN DIVISION
Shri.SUNIL JAYBHAY
SDPO Bhokerdan
02485-244249
9892824113
Shri.EMLEY
PI Bhokerdan
02485-244210
9823167900
Shri.KHOPADE
API Jafrabad
02485-222213
9923734923
Shri.SUDAM BHAGWAT
API Tembhurni
02485-226103
8552003000
Shri.MEHETRE
API Hasnabad
02485-241233
9823607799
Shri.SHANKAR SHINDI
API Paradh
02485-249233
9355100100
PARTUR DIVISION
SOPAN BANGAR
SDPO Partur
02484-221063
9823546233
Shri.TREBHUWAN
PI Mantha
02484-270033
9823067443
Shri.GANDAMWAR
PI Partur
02484-221033
9822528444
Shri.MEHETRE
API Moujpuri
02484-256444
9422614886
Shri.VINOD IJJAPAWAR
API Asthi
02484-225333
8380012253/8806799283
Shri.MEGADE
API Sevli
02481-253233
9823273523
Shri.-----
PSI RDR
 
----
AMBAD DIVISION
Shri.C.D.SHEWGAN
SDPO Ambad
02483-221555
9423145361
Shri.ANIRUDH NANDKAR
PI Ambad
02483-220029
9689902829
Shri.SHIVAJI BANTEWAD
API Ghansawangi
02483-231033
7875053223
Shri.DEVKAR
API Gondi
02483-232033
7020592214
Shri.----
PSI RDR
 
----